E14E5C98-4FA6-4247-BBC4-520A96CAF309

カレンダー

タイトル
OP戦 城西国際大学B
全日予定
ON
開始日時
2023-03-04
終了日時
2023-03-04
場所
城西国際大学野球場
連絡先
本文

城西国際大学B(V) 10:30PB